Please Hold On

Basta Driver, Sweet Lover

The passenger seat is empty. I cannot please
any lover, and the only ring I hold
on my finger are paper bills on
crosswise fold, not enough for a sudden
dinner date let alone small change. As I stop
nearby, they look away and find another. Love is
driving with me home, barely on boundary, but sometimes
driving me drunk more than necessary.

14 April 2014, Bonifacio Global City, Taguig
Continue reading

Bungkal

Higanti

Noong maitaguyod
ang bayan, nagdagsaan
ang mga tao. Bukod
sa pagtabon ng daan,
itinayo ang lungsod,
gusali, pagawaan,

at mga monumentong
lupa ang pumapasan.
Nang hindi makontento,
humukay pa ng guwang;
binaon ang imbentong
kanal, kable, at daan.

Sinong hindi tatanim
nitong puno ng poot,
hinayang at panimdim
gayong pinalulusot
ang naghasik ng lagim
sa lupaing hinakot?

Binubungkal ko ngayon
ang mga humuhungkag
na kalamnan at buong
nilululon ang basag
na pagsigaw ng tulong.
Wala nang punsong tibag.

4-12 Abril 2014, Lungsod ng San Pedro, Laguna
Continue reading

orihinal na larawan mula sa bit.ly/kaizen2013 at sa Google Maps Engine Lite.

Nasa

You will.
You will you will.
Ah you will.

*
from “Tea” by Mairéad Byrne

Panaginip ang palaging
huling habilin ilang minuto
bago muling bangungutin
sa pagmulat. Ang panuto
ng araw-araw ang marating
ang anumang nais nandito.
Patuloy na ulit-ulitin
hanggang sa wakas matuto:
nasa akin ang nasa akin
ang walang hanggang punto.

2 Abril 2014, Lungsod ng San Pedro, Laguna.
Continue reading

orihinal na larawan mula kay Richard Drew, 9/11/2001.

Kahulugan

Kapalit ng pagal na ngawa
ng makina ang lagapak. Pumihit
ang baling patungo sa ibabaw
ng guhit ng abot-tanaw, hingal
na susuyurin ang bawat linyang
bumabagsak, nagbabakasakaling
may katawan
lumulutang, hinahamak ang batas
ng hangin, grabedad, patiwarik
na kukunan habambuhay ilalambitin
sa loob ng kuwadro, walang kahulugan
ang anumang usok mula sa lupa
sa gitla ng tahimik na sigaw.

matapos (makita) ang The Falling Man ni Richard Drew
1 Abril 2014, Bonifacio Global City, Taguig

Continue reading

Plane Sightings

Image

 

I.

Never trust radars — they may be instruments of detection, but only of approximation. The red blip was a mark sent, not a mark at. Never appearing again. To cope, the hope of blinking along its intended path. A red blip, stationary.

II.

Landing area, a tank holding thick morning smog: airplane tails sticking out, going around. There was nowhere to reside but this cramped space; nowhere to go but fly. Heavy shadows speed away. Runway lights blink outside on a Saturday morning.

III.

Memories from childhood: a plane puncturing a cloud, sewing a new white thread it carried. The sky a continuous fabric until the sight of an emery bag. Needles don’t necessarily make stitches.

IV.

“Where’s Daddy?” Starting tonight, the only answer: point your finger skyward whenever a whirr or a star made of blinking red and blue passes by. Blue and red, blue and red, tell the child the daddy is still travelling.

V.

Another fabric: The delicate skin of the ocean. Transparent layers on top of one another, reflect deep blue. Waves barely visible from 40,000 feet above now seem like ruffled seams. It does not only iron itself out, it washes all its dirt away.

VI.

Only a needle moving clockwise on an empty screen. Some needles break when mending patchwork.

 

after hearing tonight’s (heart)breaking news

25 March 2014, 12:18 AM

Eyes squint
as you seem
a faint pinch
in her dark
seams: inch
by inch hair
looms out
to loss as
if living
meant weaving
a legend
out of your body,
now a shell
brittle enough
to break under
the weight of
a foot. No one
knew you beyond
the struggle
of being lesser
known; how
your hand claws
the vanishing
lump of sand
tells everyone
leaving you.

1 February 2014
San Pedro City, Laguna
from Stellar Ephemerides

[also, watch out for Obserbatoryo]

larawan mula sa garden.ahmadtea.com

Crème de la Crème

Mabilis pang namukadkad
ang latak kaysa sa gatas
sa tasa ng tsaang babad
sa halimuyak ng rosas.

Aanhin naman ang langhap
kung pait lamang ang lasap?
Palabuin nang malukob
Ang timplang nais ilublob.

Halong mainit at panis
ang di masikmurang galit.
Ganting walang kasintamis
ang mukhang namimilipit.

mula sa Honorable Mention
4:05 AM, Disyembre 15, 2013
San Pedro, Laguna