Stellar Ephemerides

Hindi madaling tumingala, lalo pa kung hindi maubos-ubos ang mga kailangang gawin. Hindi makatingin sa malayo sapagkat nakapupuwing ang alikabok at buhangin. Marami pang lalakarin, tangan-tangan ang mga salaming ilalako, mga iba’t ibang pinapaabot na mga liham at bayad sa utang galing sa malalayong bayan. Pinalilibutan ng nagbabagang linya ang kanilang mga pagitan. Kung bakit ako ang sumusuong at nagpapadarang, marahil isa itong tadhana o tungkulin, kung hindi lamang basta hindi ko lang alam kung ano ang aking patutunguhan. Minsan, pakiramdam kong pinalulubog ang aking paa upang manatili ako. Iginuguhit ng hangin ang aking pagkawala. Bawat bakas, nabubura. Nalilibing ang pinagsikapang kalakaran nang walang iniluluksang lingon. Hindi ako nagpapahinga kahit takipsilim, subalit hindi madali ang tanging kailangang gawin upang hindi mapagod:

saan mang tingin
bituin o buhangin–
iba at isa

2 April 2014
Torrijos, Marinduque
header image by Alfred Benedict Marasigan, Pilgrimage (2012).

Become

When I am not who
I am tonight, I believe
when I lie in bed. I dream
of everyone else’s gaze
and I put on my best dress:
nakedness. When I am not who
what they want me to be,
dressing up is easy. Weave
a fabric of lies spun like
sugarcoated cotton candy, as
artificial as pink. I find comfort
in cushioning. From might
to want to have got to be
who I have never been: animal
on cage, bar rusting when touched
by my licked claws. I project
my best when I perform. I am tonight.

1 April 2014
Torrijos, Marinduque
header image by Juan Viktor Calanoc, Aviary Theory (2011).

Barangay Población II

Bihagin ang sarili sa pag-iisa. Paligiran

ng mga bambang, dingding, ladrilyo,

toresilya, kanyon, bubong. Tibagin

ang dayuhan bago makabangon. Bawat

hakbang papaloob panibagong

patibong. Sa paghila ng sangkalan

ilang bintanang titiklop. Bawat imik

ng tao po, walang nagpapapasok. May dupikal

subalit walang insensong umuusok. Walang

dalangin kundi alikabok. Kabayong umiiskape,

nakataparoro, bakal na lumalagatok. May hukay

subalit walang katabing lapida o puntod.

Ligtas dito sa hindi makitang lungsod.

12 Marso 2015
Katipunan, Lungsod Quezon

Six Degrees of Freedom: Rotation

IV. Heave

The cork bobs on the harbor
      shore, foam forming from its path
hitting the seawall. A kid picks
      it up, curious whether a bottle
is now submerged with its message
      or a father now drowns deep
in his drunkenness, spilling wine, homesick
      for another long, long year.

V. Sway

Everything is current
   affairs: palm leaves
      dry up as Ash
         Wednesday approaches,
      winds that fan the fire
         coming from the Eastern
      Pacific, the undying
   bickering of competition.

VI. Surge

The height of green moss on gray
walls: a history of a coastal
city that insists being here
even when gone, washed
dirty with sand almost alive
writing temporary obituaries
when newspapers become useless.

Special

(8) There is a loneliness of holding
own hands because they do
not superpose. (7) The first step is

always to subscribe, not follow. (11) Acceptance
comes before a program. (12) Detecting heartbeats
is not the same as watching a green line animate.

(1) The truth of tiling lies
in asymmetry more than
tessellation. (6) The outfit

of the day is an exercise
in permutation. (4) The word
chiral is derived from

the Greek word for hands. (9) Nobody
questioned the fidelity
of pedestrian surveillance. (2) Names

afford homonyms, guess whose order
is complete. (5) The QR code must
accommodate more meaning through

more pixelation. (10) Provinces
competing for the best version
of a dish work towards making it

common. (3) Never wondered if
Hallmark had standard greeting
procedures until now.

25 January – 11 February 2015
Loyola Heights, Katipunan, Quezon City

Prima

The noose hangs on the rusted hook
as the people point to an angel falling
up to the ceiling, three-point lights dimming
until the line draws taut with music
called applause, another finale scored with knives
spelling my name in bright, red lights, love,
life and death, how am I supposed to disappear
when the curtains have long deigned to close

Nicko Reginio Caluya
DC Mostrales
9 February 2015

Jollibee Katipunan

Paliparang Pandaigdig

Halinhinang pumipintig
ang bawat hanay ng ilaw-
gabay patungong
paliparang pandaigdig.

Unti-unting humihina
ang halinghing ng elisi
ng eroplanong palapag
sa mainit na patakbuhan.

Malapit nang umambon
ng grasya sa lupaing ito.
Sa pagluwal ng mga alay
abuhing neblina ang dumumog.

28 Hulyo 2013 – 25 Enero 2015
Bonifacio Global City, Lungsod Taguig
Katipunan, Lungsod Quezon