Ereje

Amen, ang uica sa inio:
ito ang Hatol nang Panginoon
sa calaban nang Calualhatian.

Nasacsijan nila ang paglilitis.
Paliligiran nang apoy ang babayi
bilang hanggahan nang paghahari

nang casamaan. Sa gitna nang lahat,
sa manga nalalabing sandali, uica niya:
“Ito ang huling arao niño.”

Nagliyab ang labing pinagmulan
nang liwanag. Binulag sila nang gabi
at pinalitan nang alipato

ang manga tala

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s