Daan-daan

Ang nawawala
habang naglalakbay
sa kasukalan ng lungsod.

Ang nakikitang akyat-
baba sa bawat baitang, tila
mga langgam na parang

Ang pasanin
ay umaga pahapong
mahuhulog sa lupa.

Ang naliligaw sa wala
namang patutunguhan
tutunguhin, tutunghayan

Ang nananahan
sa kawalan
ng tahanan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s