Pagkakasala

I. Pariseo

Walang sala siya.
Walang sala niyang
sinala ang mga sala
ng mga maysala.

II. Publikano

Makasalanan, marahil
marahil sakaling makakalas
sa malas, marahil malalagas
ang kaliskis sa sangkalan.

III. Pablo

Sa kasulatan naisulat
ang kanyang mga sulat,
ayon sa iniulat. Sa pagsusulit
wala nang ibang maisulat.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s