Pagsugat

1. Kailangan ng talim, guhit, asinta.
2. Hindi kailangan ng talinhaga, salungguhit, pagsinta.
3. Sabi ng isang kaibigan, ang sugat, sugat pa rin.
4. Ang sinasabi ko, kawalan ng pagdanas ang hindi pagsugat.
5. Mag-iwan ng hiwang hindi matatapakan ng sinuman sa inyo.
6. Maglagay ng puwang kung hindi maiiwasan.
7. Habang tumatagal, palalain: pahabain, palalimin, diinan.
8. Huwag masanay sa palad, braso, tuhod, puso.
9. Sa halip, ipanghalip ang pisngi mula sa gilid ng mata.
10. Isama pati ang pahabang simangot at kunot.
11. Markahan ang bawat araw sa talaarawan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s