Paalala

Setyembre noon at hindi pa rin maipikit ang mga mata. Madaling mapag-isa, ngunit hindi maisasantabi ang sarili sa kung ano ang napapansin sa salamin. Madali nga ba akong makalimutan? Marahil malabo na ang paningin o hindi na rin siguro nararapat ang salaming matagal ko nang ginagamit. Ipanghahalip ko sa mga pangungusap na hindi dapat binabasag, ang walang-hanggang sukat ng bawat bubog sa aking paanan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s