Graduation

IV.

Noong second year, habang madiin niyang isinusulat ang mga sagot sa pinakatago-tagong papel, hindi niya namamalayang wala ang buong klase. Wala rin ang kanyang teacher. Ngunit naamoy pa rin niya ang pentel pen, ang bagong-sulat na quiz-seatwork-bonus tungkol sa inequalities at absolute value. Nahalata rin niya ito nang kopyahin niya ang #8. Nakita niyang wala nang ibang desk chair maliban sa kinauupuan niya. Inilapag niya ang kanyang ballpen sa papel upang hindi mahanginan. Dinig niya ang alingawngaw ng bawat hakbang niya, at sinara ang pinto pagkalabas. Wala ring tao sa mga corridor, walang teacher, janitor, o mga mag-aaral sa ibang section. Lahat ng classroom, iisa lamang ang upuan, nakaposisyon sa kung saan siya palaging umuupo tuwing nagpapalit ng subject at room.

Tumungo siya sa banyo at may narinig siyang mga bulong. Nahagilap ng kanyang paningin ang isa, dalawang anino, sa pader sa likod ng pinto ng cubicle. Lumapit siya sa cubicle at dahan-dahan niya itong binuksan. Napalitan ang mga bulong ng mga pagaspas, at ang mga anino ng mga uwak, tinusok siya ng mga tuka kung saan-saan, paatras at paalis ng banyo. Nang tamaan ng araw ang kanyang mukha, nag-iba muli ang anyo ng mga uwak – sa halip na aninong muli, isang babae at isang lalakeng kasingtangkad niya ang nakamaskara at nakaunipormeng itim, nalulusaw sa sahig ang malapot na likidong tila langis. Nang tingan niyang muli sa mukha ang dalawa, may hawak-hawak na silang tig-isang itlog, at inihagis ang mga ito sa kanya. Nanikit sa kanyang puting uniporme ang sa tingin niya’y kapareho ng nakita niya sa sahig.

Nagmadali siyang bumalik sa kanyang classroom. Hindi niya napansin na bumalik na muli ang mga tao at mga upuan sa kanilang kinalalagyan. Pawis na pawis at hapung-hapo siyang sumalampak sa kanyang upuan. Napansin niyang maputi na naman ang kanyang uniporme. Ngunit sa pagpatak ng kanyang pawis sa ½ crosswise, napuno ng ink ang buong pad. Wala na ang kanyang mga sagot.

“To the center, then forward. Pass your papers, finished or not finished.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s