Hologram

May inapuhap siya sa dilim. Nasilaw siya

nang sumambulat sa kanyang harapan:

mukhang kinakausap siya, nakatingin

sa kawalan, hindi magtama ang tingin.

Hindi niya maramdaman ang hininga.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s