Pag-uwi ni Longino sa Marinduque

Sa pagdilat ng aking mga matang
waring sibat na tinatalasan:

Dumadaong ang barko
sa pier na wari plantsang
gumugusot lang ng alon
sa dagat na pantalon.

Dinadamitan ng
puting hamog
ang hubad na
bundok.

Dumaan ako
sa masikip
na pasilyo,
tumitig
sa mata
niyang
kirat.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s