Santelmo

Nilisan ko
ang poblacion
bitbit ang gaserang
nawawalan ng liwanag.
Nawawalan rin ng hanggahan
ang kalsada, kanal, at damuhan.

Naapakan ko ang lubak-
lubak na daan at lusak.
Nadapa ako at nahulog
ang gasera, nag-apoy
ang natitirang langis
at kumalat ang bubog.

Bago pa muling dumilim,

tumakbo ako patungo,

sa kalagitnaan ng daan.

may kung anong sumalubong

na may dala-dalang liwanag,

sumambulat ang aking katawan

sa pagkakabangga. Narinig ko

ang malakas na paghugong

bago inihiwalay ng hangin

ang aking kaluluwa.

Hindi lamang liwanag

ang tangi nitong kabuuan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s