Kawalan

I.

May nawawala na naman sa alaala. Natatanaw ng mata ang kalawakan,

bagaman walang malayang maya, walang tagak sa lawa. Baka nawala lamang

sa pagkakatanda. Nawawala ang mga yapak sa sabsaban.

Sa pagbalahaw ng mga nagwawalang baka,

Nasalanta ang lahat sa pagbaha.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s