Lungsod

Ito ay isang lungsod
ng kumpul-kumpol na abo.
Umuusok mula sa kaibuturan
ang paglisan ng mga kaluluwa
sa katawan. Hindi na bumabalik
sa paghinga ang mga alipatong wari
binitiwang salita. Nawawalan ng liwanag,
nagwawala sa pagdala ng hangin kung saan-saan.
Ito ay isang lungsod na nilimot mo, nililimot mo.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s