Hypophrenia

Balang araw, wala na lamang
saysay ang kalungkutan.

Wala nang dahilan,
wala nang kawalan

ng dahilan kung bakit
o bakit hindi

maiwasang harapin
ang trahedya:

ang mga tanong
ng mga tanong

na magiging tanong muli.
Iiwan ang sariling bukas

sa kalawakan na maaaring
makipagbangaan sa sinuman.

Tatalikod at magpaparaya.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s