1×1

Dinukot ko
ang litrato
sa pitaka.

Nakatabingi
ang balikat
at ang ulo,

hindi kasya
ang buhok
sa paggupit

sa maling
anggulo.
Malabong

mapansin,
mukhang
wala na

ang bawat
taghiyawat
at matang

ginuguhitan
ang sarili
nitong bigat.

Hindi ako
ang akong
nasa kahon.

Natutusok
ang hintuturo
sa sulok

na patusok
at nipis
ng gilid.

Binaligtad
ang litrato,
ang likod

pinuno ko
ng pandikit.
Inilagay kong

hindi lapat
sa kahong
kapareho.

Hindi ako
ang akong
nakakahon.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s