Ang Nawawalang Larawan

Naninilaw ang kinalalagyan
ng nawawalang larawan.
Marahil ayaw nang kumapit
nang mabuti ang likod nitong
wala namang laman. Wala na

ang saysay ng paglilikom
ng mga gunita: hindi nakukuha
ng bawat kuwadro ang lahat-lahat
ng karanasang higit na inilalarawan
sa labas nito. Lumipas nang tuluyan

ang panahon, marahil kupas na nga
ang larawan: mga mukha at katawang
hindi na maaari. Hindi na maaari
ang buklating muli ang aklat
tila sugat na hindi maghihilom.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s