Aquarius

Pinaliligiran ng tubig ang kaharian. Nasusukat ang panganib ng bangbang sa lalim ng hukay at talim ng gilid, sa kapangyarihang sumalungat sa daloy ng daluyong. Sa kabilang panig, iniigib ng mga agwador ang kani-kanilang rasyon araw-araw: binibitin patiwarik ang timbang may lubid hanggang makasalok nang maigi. Sa pagpasan ng kahoy sa kanilang mga balikat, hindi maiwasang matapon ang kanilang dinadala. Nagpuputik at nagdidikit ang mga bitak-bitak na lupa, dinidiligan ang ligaw na damo, mga baging na gumagapang sa gilid ng mga dingding, at mga bulaklak na nakaputong sa tuktok ng bawat moog. Naambunan ang bawat bubong ng palasyong gawa sa laryo, ang kabuuan ng bukid na puno ng mga yumuyukong uhay ng palay, ang salakot ng magbubukid na gawa sa kawayan. Sinisiguro nilang abot-sakong ang papalibot sa bagong tanim. Humahalo ang tubig-batis sa hugas-bigas na kani-kanila lamang tinatantsa ng kusinera kung kakauntian pa ang pagsaing. Mabigat ang hamog at usok na galing sa kaldero at kalan. Kumuha ng ilang tasang pamatid-uhaw ang mga bata mula sa tapayan. Pinaliligiran ng tubig ang kaharian.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s