Digmaan

Unti-unting lumilitaw ang araw.
Lumulusob ang libu-libong anino

patungo sa lungsod na nilulukuban
ng mga ulap. Inuusog ang kumot

na hamog, pinapalitan ng usok.
Tinutusok ng mga palasong liwanag

ang bawat kalsada, kanal, sasakyan.
Pagbitiw sa bingit ng katahimikan:

babangon muli ang mga katawan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s