Saling-Ketket

Sakaling hindi makasali,
sarili na lamang ang itataya
upang maging mortal sa lupa.

Walang pakpak ni kapangyarihang
mahawakan ang maseselang tela
at balat na kay puputi

sapagkat nakaapak ang paa
sa putik. Hindi rin mahagilap
ng maliliit na palad

ang naglilipatan ng langit.
Hindi mapakaling hindi mapigil
sa pag-alis at pagbalik.

Sa maghapong walang hanggan,
saka lamang niya maaalala
sa tindi ng lagkit at init,

nakadungaw lang siya
sa tarangkahan ng bahay,
sinisilaban ng inggit.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s