Kuskos-Balungos sa (Halos) Buwanang Isyu ukol sa Pornograpiya

Bago pa man ibinuyangyang ni Larry Flynt at ng mga hubad na babae sa kanyang Hustler ang itinatagong posibilidad ng lantarang publikasyon ng mga pribadong bahagi ng katawan ayon sa lipunan, matagal nang nagbabanggaan ang mga konsepto ng pornograpiya bilang kalayaan sa pagpapahayag at karapatan ng kababaihan upang kumawala sa pagiging obheto ng pornograpiya. Hanggang ngayon, nananatiling tila buwanang isyu ang paglitaw-paglubog ng usaping ito, hindi lamang sa konteksto ng industriya ng pornograpiya sa Estados Unidos, kundi pati na rin sa iba’t ibang bansa na wari kumalat na sirkulasyon. Ngunit bilang isang usaping sensitibo, tulad na rin ng Hustler, hangga’t hindi pinalolobo ang eskandalo at kontrobersya, mananatiling kuskos-balungos ito sa lipunang may higit pang pinoproblemang isyu.

Ayon sa mga inihahaing punto ng pelikulang “The People vs. Larry Flynt”, lumalabas na anumang gawin niyang paglilimbag ng “kalaswaan” ng kanyang magasin, o mga pahayag na di-tiyak kung totoo, walang makapipigil sa kanyang ilabas ito sa publiko at pagpiyestahan, aniya, “I turned the whole world into a tabloid”. Lumalabas dito ang pag-agaw niya bilang isang indibidwal ng kapangyarihan mula sa batas at gobyerno upang isensura ang pornograpiya at pagpapahayag. Dito rin idinidiin ni Flynt ang halaga at karapatan ng bawat indibidwal sa kanilang mga kagustuhan, kung ituturing mang tasteless ang dating ng Hustler para sa karamihan. Dala-dala na rin ng pag-iisip na ito ang pagkakaroon ng lakas ng loob ng iba pang nasa larangan ng industriya ng pornograpiya upang manatili sa pagbebenta ng kani-kanilang mga produkto. Ngunit, sabihing mang nararapat ang kalayaang sinasanay ni Flynt sa kanyang mga hakbangin, iinog pa rin ang kanyang kilos ayon sa tradisyonal ngunit palasak na pagtingin bilang obligasyong moral, kung nasa tamang pag-iisip bang paglaruan ang konsepto ng kalayaan sa kanyang kaso kay Reverend Falwell at  ang paglalangkap ng mga relihiyosong simbolo sa kanyang magasin.

Subalit sa anggulo rin ng pornograpiya bilang industriya kinukuwestiyon ng mga feminismo ang industriya: sa proseso ng obhetipikasyon ng mga babae bilang kanilang mga produkto nawawalan ng karapatan ang kababaihan sa kanilang mga katawan. Marahil nakatuon sa kalayaan ng pagpapahayag naisasasantabi ang ganitong usapin, lalo pa’t lalaki rin naman ang nagtatatag ng pamantayan kung ano ang malaswa o hindi. Ayon nga sa artikulo ni Dworkin[1], ang paninigas ng ari ng kalalakihan ang nagsisilbing pamantayan sa kalaswaan. Dagdag pa rito, nang dumating ang mga babaeng hurado at abogado, naisantabi na rin ang ganitong pamantayan, bagay na nagpapatindi ng salimuot na palosentriko ang ugat ng mga batas ukol sa pornograpiya. Kaya naman sa pagtatambalan nila ni Catherine MacKinnon[2], isinulong ang pagpapakahulugan sa kalaswaan at pornograpiya, ilapat ito sa perspektibong feminista, at gamitin upang pangalagaan din ang kababaihan bilang isang batas sibil. Bagaman malaking isyu ito para sa mga feminista, hindi nasasaklaw ng ganitong pagtingin ang higit pa sa pagmamaltrato sa mga babae: paano ang mga pornograpiyang homosekswal? Saan lulugar ngayon ang obhetipikasyon? Maaari pang bigyan ng pagkakataon ang ganitong mga usapin, ngunit dahil ibang usapin na rin nga ito, mainam na ilaan na lamang ito sa susunod pang pagmumuni.

Base na rin sa lipunang ginagalawan nina Flynt, Dworkin, at MacKinnon, napag-uusapan ang ganitong mga banggaan sapagkat malakas ang impluwensiya ng industriya ng pornograpiya sa Amerika. Para sa bansang may pinakamaraming nagagawang pelikulang pornograpiko at mga porn capital (na siya ring pinakamalakas sa pagsensura)[3], hindi malabong nabubuksan ang mga sensitibong isyu sa pag-iral ng isang kulturang tumatangkilik sa pornograpiya. Kung gayon, ano naman kaya ang kalagayan ng isang kulturang hindi pa ganap ang kalayaan mula sa konserbatibong pananaw ang mga ganitong isyu? May ganito bang alitan sa Filipinas?

May pagkakahawig nga, sa paraang maaaring buwan-buwan at taon-taon din nating binabalik-balikan: kung hindi man orihinal na Filipino ang mga magasing FHM, Cosmopolitan, at iba pa, maaaring katumbas na ng Hustler ang paglalabas ng mga kalendaryong tampok ang mga matatambok at tagong bahagi ng mga sexy stars (o Calendar Girls kung tawagin) dito sa Filipinas, sa tulong na rin ng mga produktong nakatuon sa merkadong panlalaki partikular na ang mga alak (hal. Ginebra San Miguel, Tanduay, Emperador). Sa ganitong antas na ang naaabot ng ating kultura sa paglalangkap ng pornograpiya sa pang-araw-araw. Gayunpaman, wala pang nagkakaroon ng lakas ng loob na tapatan si Larry Flynt sa kanyang kontrobersyal na buhay, na maaaring dahil na rin sa higit na maliit na merkado para sa pornograpiya, ang pagpapahalaga pa rin ng karamihan sa atin sa ating mga dignidad, at higit na istriktong regulasyong dulot ng Movie and Television Review and Classification Board (MTRCB). Narito rin ang Gabriela, ang partidong nangangalaga sa mga karapatan ng mga kababaihan sa Filipinas, na maaaring ihanay sa mga layunin nina Dworkin at MacKinnon. Maaari pa ngang ilapat ang insidente ng iskandalo ni Hayden Kho sa mga babaeng kinukunan niya ng video, kung saan muling ipinalabas ang nananatiling obhetipikasyon ng mga kababaihan sa pamamagitan ng pagpanig ng Gabriela kay Katrina Halili.

Gayunpaman, sa pagsasakontekstong ito kung may umiiral ngang kontemporanyong usapin ukol sa pornograpiya sa Filipinas, masasabi nating unti-unti nang umuusad ang mga Filipino sa kanilang mga pananaw ukol sa iba’t iba pang isyung ipinapanganak ng pagnanasa sa katawan. Bilang isa lamang itong pagtatangkang ihanay o ihambing ang kasalukuyang kondisyon ng pornograpiya sa ibang bansa, hindi rin magiging absoluto – hindi rin itutulad sa kanilang hakbang – ang magiging solusyon natin bilang isang pamahalaan at bansa upang panatilihin ang ating mga kalayaang makaranas ng pornograpiya nang walang ikinokompromisong iba.


[1] Cornell, Drucilla, pat. Feminism and Pornography. Oxford: Oxford University Press, 2000, pp. 19-38.

[2] Ibid, pp. 169-197.

[3] Family Safe Media, 2006 & 2005 US Pornography Industry Revenue Statistics (2011, Disyembre 1). Nakuha mula sa http://familysafemedia.com/pornography_statistics.html#anchor2

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s