Hatinggabi ng Simula ng Tagsibol

Maselan ang pagtipa
ng mga daliring garing
sa dumihing teklado
habang bumibigat
ang bawat yapak
sa pedal at sa paglalakad
ko palayo mula sa piyano
natitiyak kong walang silbi
ang paglingon o pakikinig.
Naglalaho kasama ng musika
ang anino ng alinlangan.
Hindi ka niya kailangan.

Day 2 7:06:00 PM
San Pedro, Laguna

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s