Awit sa Mananahi

Hindi na namin mahahawakan ang mga kamay
na minsang pinagmanuhan at pinagkamayan
tuwing mangungumusta uma-umaga, hindi na
namin mahawakan ang mga kamay na matapos
kumaway sa amin bago umalis, magdidilig
ng mga halaman sa kanyang hardin, mga kamay
na inalagaan din ang tatlong anak at libo-
libong mga damit na dumaan sa mga kamay
na hindi na namin mahahawakan, at sa kamay niya
ilalalang ang mga bagong nilalang, bagong bihis
at bagong sulsi, mga likhang tanging mga kamay
lamang niya ang makagagawa, ang mga kamay
na hindi na namin mahahawakan simula ngayon.

para kay Mamcie
Day 4, 7:40:38 PM
San Pedro, Laguna

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s