Sungka

Sa mga hapong ito, para kang ambong pumapatak sa kanyang bubong

tuwing dumadalaw ka. Lagi’t lagi, tila bisita: magpaparaya siya,

habang tinatamaan, binabasa ng ulan ang sahig ng mga bahay

na bukas ang mga pinto at bintana. Sa pag-ikot mo

wala nang ibang makita kundi ang iisa mong mata.

Unti-unting mabubuo ang bagyo: mananalasa,

mananamantala sa iba pang kabahayan

hanggang masaid lahat ng maaari

pang dalhin: wala nang matitira.

Kailangan mo bang sirain

ang tahanan ng iba?

Hindi na, hindi na.

Paglaon, maglalaro

kang mag-isa.

Day 5, 2:06:14 PM
San Pedro, Laguna

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s