Babala

Binabasa niya ang kanilang mga mata
kung may alinlangan at kawalang pag-asa.

At sa tuwing may nababalisa, binubulag
ang sarili sa harap ng bolang kristal.

Ibinabalita ang nakatadhanang pabubulaanan
sa pagbaybay ng mga nakalahad na palad

na mag-aabot ng bayad. Sabay sa pagtikom
ng bibig ang mabagal na pagbaba, pagbabalik

pagbabaliktad, muling pagbabalasa ng mga baraha.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s