Maaral na Pataasan

Lahat ay magagaling sa paningin
ng gurong hindi suot ang antipara,
liban sa ilang batang ilang araw
nang lumiliban sa klase. Lumipad
sila patungong ibang bansa
sa isang paligsahang dala-dala
ang dangal at ngalan ng paaralan,
at mga dati nang napag-aralang
hindi man lamang nailabas ilang taon
na ang nakararaan. Lumaon, liban na
sila hanggang sa mga alalahanin
ng pagbagsak at umuwing lumapag
sa mga dakilang parangal. Mahalaga
kasi ang pagtumbas ng halaga
sa nililikdangang mga markahang
pinaghihirapan ng iba. Malamang,
alam na kung sino ang lamang
sa larong pataasan bago makarating
sa kani-kaniyang pamantasan.
Salamin ay hindi na kailangan
upang maaninag at matuklasan
kung nasaan ang panlilinlang
na hiwalay sa agham.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s