Ilang Mga Tala Tungkol sa Digmaan at Pagsusulat

1. Lunsaran ng tunggalian ang mga nasusulat: kinakailangan nitong lumaban. Ibig sabihin, kinakailangan nitong sugatan, kung hindi man patayin, ang anumang iba pang masusulat o nasulat na kakalaban dito/sa kanya.

2. Maraming nakatingin at minamanmanan ka. Mga mata ng iba, mga mata ng bagyo, mga mata ng sarili, mga mata ng kasaysayan. Lahat mga mata ng kaaway. Kung maaari, magsuot ng panlilinlang, ng maskara.

3. Lahat ng aking sasabihin ay maaaring gamitin laban sa akin. Sa sandaling bitiwan ang salita, tatatak na ito sa papel. Granada, bomba. Handang patayin ang sarili dahil sa sarili nitong ingay. At maaaring sisihin ang kahit ano (kung hindi lahat) ng mga nasabi na. Walang (pinipiling) panahon ang pagsabog, at maaaring mabuhay itong muli sa mga hindi pa nauungkat na akusasyon.

4. Bagaman lumilikha ng ingay, maaaring hindi malay ang karamihan sa kung anuman ang isinisiwalat ng pahayag. Tahimik ang pag(-in)tindi sa mga ito. Halimbawa, mananatiling mainit ang mga tuyong dahon sa pagkababad sa maghapong sinag ng araw. Huli na kapag napapansing natutupok na ang malaking bahagi ng kagubatan.

5. Marahas ang lungsod tuwing gabi. Maraming ulit na itong ipinakita sa atin. Ngunit higit na matakot sa pagdating ng bukang-liwayway: maraming namamamatay sa loob ng isang maghapon.

6. Walang hanggan tayong mumultuhin ng kasaysayan. Sa bawat larawan ng ating kabataan, ang paglisan ng bawat materyal na matagal na pinaghirapang buuin. Kaya’t mainam na pinadadaan sa apoy ang anumang bagay na maaari nating kalimutan agad.

7. Minsan na ring naging mahalaga ang mga pangarap: natatanaw ko ang salamin at ang tanawin sa kabila (ng ibayo) nito. Nabubuhay akong malaya sa ibabaw ng lahat ng bagay, nakatungtong sa sahig na matagal-tagal ko ring inilatag. Lalong humihirap ang pag-abot sa mga ito sa pagkilala sa taluktok. Inaabot nga ba talaga ang pangarap? May pangarap nga ba talaga? At sa bawat pagtatanong, tinutumbasan ang bawat piraso ng pangarap ng nagliliyab na alipato.

[Itutuloy]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s