Espiya

Binabagtas ng aking paningin

ang malawak na parang
ng iyong buhok na ipinunla

sa kayumangging lupa
ng iyong balat, tumutuloy

sa matarik na dalisdis
ng iyong bisig hanggang

malatagan ng maselang lala
ng iyong damit, sa laylayan

hinahabi ang mga lansangan
ng iyong lungsod na malupit

na inililigaw patungo sa landas
ng iyong puso, at pupunitin

sa wakas upang aking maangkin.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s