Diktadurya

Pigilan ang kaluluwa
ng sarili laban sa madla,
handa silang ilahad
ang kanilang mga katawan

at manatiling sarado
ang mga bahagi nito:
iangat ang mga kamao,

itikom ang mga bibig,
pumikit kaysa tumitig,
marindi kaysa makinig.

26 July 2012
10:25 PM
Saint’s Alp

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s