Supporting Actor

Ako ang tagasalo ng lahat
ng hindi kayang pasanin ng bida:
mga semplang, sampal, sugat, selos—

Sapagkat kailangan kong tiisin
ang kadayaan ng mundo sa kuwadro
ng kamera: ako ang dapat sumasaya

at hindi ikaw. Ako rin ang may kagagawan
ng pagkasira ng kanyang mabuting imahen:
nagpapatukso sa kasamaan ng kalaban

hanggang hindi ko na maramdaman
ang agwat naming dalawa. Dahil sa likod
ng lahat ng kanyang tagumpay, anino ako,

anino akong nag-aabang na lumiwanag.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s