Tala ng Rakushisha

Si ano— Kyorai ng Raku ang may-ari nitong kubo sa kasukalan ng Shimo Saga, paanan ng Arashiyama, malapit sa sapa ng Ilog Ōi. Ang pook na ito, may ginhawa ng katahimikan, lugar upang palinawin ang isip. Tamad ang Kyorai na iyon, matataas ang mga damo sa tapat ng bintana, iilang puno ng persimong malawak ang pagkalat ng mga sanga – tumutulo ang ulan ng Hunyo, at amoy-amag ang tatami at shōji , walang kasyang lugar na mauupuan. Itong sikat ng araw na ito, kahit paano, ito ang giliw ng pagtanggap ng may-ari.

	Samidare ya		Ulan ng Hunyo...
	Shikishi hegitaru	natuklap na tulang papel 
	Kabe no ato		bakas sa pader.
						Bashōan no Tōsei

mula sa salin ni William J. Higginson sa Haiku Handbook (25th Anniversary Edition)
larawang kuha mula sa geocities.jp
6-8 Oktubre 2013
Moonwalk, Las Pinas City + San Pedro City, Laguna

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s