La Niña

Nilalambing ng gasera ang gabi.
Ganito raw ang magmahal.
Sinusuyo ng apoy, nangangakong
magliliyab, magpapatuloy. Paano?
Anong paliwanag ang sasapat sa magdamag?
Kawalan. At ang pilit na pagpuno.
Nauubos ang langis, hiningang napapagal.
Sino ang nauunang lumisan?
Ang dilang numinipis? Ang aninong umiinit?
Sabay ang pag-iwas, ang pagsuko
nang lagutin ng umagang hamog
ang pag-ibig na ito.

31 Hulyo 2014

Nicko Reginio Caluya
Kat Rodriguez

Jollibee Katipunan

Advertisements

One thought on “La Niña

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s