Lumunok Ako ng Buwang Gawa sa Bakal 《我咽下一枚铁做的月亮》

Lumunok ako ng buwang gawa sa bakal
Pako ang tawag nila rito
Nilunok ko itong burak ng industriya, mga dokumento ng pagkasisante
Nagsimatay nang maaga ang kabataang nakayukod sa mga makina
Nilunok ko ang pagtatrabaho at pagdarahop
Nilunok ang tulay-tawiran, búhay na balot ng kalawang
Hindi na ako makalunok
Lahat ng aking nilunok bumubuluwak mula sa aking lalamunan
Nakabuyangyang sa lupain ng aking mga ninuno
Naging isang kakutya-kutyang tula.

salin mula sa saling Ingles ni Xu Lizhi (1990-2014)
16 Nobyembre 2014
Lungsod San Pedro, Laguna

Original and translated version, plus more poems here.

我咽下一枚铁做的月亮
I swallowed a moon made of iron

他们把它叫做螺丝
They refer to it as a nail

我咽下这工业的废水,失业的订单
I swallowed this industrial sewage, these unemployment documents

那些低于机台的青春早早夭亡
Youth stooped at machines die before their time

我咽下奔波,咽下流离失所
I swallowed the hustle and the destitution

咽下人行天桥,咽下长满水锈的生活
Swallowed pedestrian bridges, life covered in rust

我再咽不下了
I can’t swallow any more

所有我曾经咽下的现在都从喉咙汹涌而出
All that I’ve swallowed is now gushing out of my throat

在祖国的领土上铺成一首
Unfurling on the land of my ancestors

耻辱的诗
Into a disgraceful poem.

— 19 December 2013

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s