Mga Lungsod at Ang Langit 3

Kaunti lamang ang nasisilayan ng mga nagsisidatingan sa Thekla, lagpas sa bakurang tabla, sa mga tabing na katsa, mga andamyo, mga baskagang bakal, mga lakarang kahoy na nakasabit sa lubid o sinusuhay ng mga lagarian, mga hagdan, mga kabalyete. Kung iyong tatanungin “Bakit pagkatagal-tagal ng pagpapatayo sa Thekla?”, patuloy ang mga naninirahan sa pag-angat ng mga sako, pagbaba ng mga pising tingga, paggalaw ng mahahabang hasaan pataas at pababa, habang kanilang sinasagot, “Upang hindi magsimula ang pagkawasak nito.” At kung tatanungin na sakaling natatakot sila, na sa sandaling tatanggalin ang mga haligi, magsisimulang gumuho at magkapira-piraso ang lungsod, agad-agad nilang idagdag, pabulong, “Hindi lamang ang lungsod.”

Kung, hindi nasiyahan sa mga sagot, sisilipin ng sinuman sa isang bitak ng bakuran, makikita niyang hinihila ng mga panghatak ang iba pang panghatak, niyayapos ng mga andamyo ang iba pang andamyo, mga barakilang iniaangat ang iba pang barakilan. “Anong kahulugan ang dala ng inyong pagpapatayo?” tanong niya. “Ano ang layunin ng isang lungsod na ipinapatayo pa lamang maliban kung isa itong lungsod? Nasaan ang planong inyong sinusundan, ang padron?”

“Ipapakita namin ito sa iyo sa oras na matapos ang araw ng paggawa; hindi namin kayang ihinto ang aming gawain ngayon,” sagot nila.

Natapos ang paggawa nang magdapithapon. Tumapon ang kadiliman sa lugar ng pagbuo. Napuno ng mga bituin ang langit. “Naroon ang padron,” sabi nila.

[dahil nainggit sa proyekto ng tinatangkilik na manunulat]
salin mula sa Le città invisibili / Invisible Cities, Italo Calvino, 1972
larawan mula sa https://sharingsketches.files.wordpress.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s