Soneto 80

O, paanong liyo ako tuwing ika’y isusulat,
gayong may makatang lalong higit ngalan mo ay hayag,
at sa pagpuri’y ginugol ang lakas n’yang lahat-lahat,
ako wari’y nauulol, bigkas ang ‘yong pagkatanyag!
Ngunit ang iyong halaga, sinlawak ng karagatan,
Tangan-tanga’y mga layag kahit hamak o palalo,
Halinang gawa’y kay hina-hina kung sa kanya’y laban,
nangangahas magpadayag dito sa kalawakan mo.
Anong kababawang tulong, ako’y ‘yong pinauunday,
Habang siya’y bumababad sa ‘yong tahimik na hilig;
O sa pagbuwag man, akong isang walang silbing lunday,
At siyang ubod ng tangkad at may dangal na butihin:

At kung siya’y magpunyagi at ako’y mapapalaboy,
Mangyaring pinakasawi: pag-ibig ko ang pagluoy.

salin mula kay Shakespeare
13 Pebrero 2017
Takayama, Nara, Japan
from A Collection I Chose Not To Give You

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s